chánshǒu, 缠手 – wirujące ręce

chǐshǒu, 黐手 – lepkie ręce

chǐtuǐ, 黐腿 – lepkie nogi

qínná, 擒拿 – przechwyty

sǎnshǒu, 散手 – wolna walka

shīfu, 師傅 i 師父 – wyrażające szacunek określenie nauczyciela, w tym sztuk walki – identycznie wymawiane, w pierwszym zapisie (mistrz-nauczyciel) może oznaczać dowolną osobę nauczającą danego kunsztu, w drugim (mistrz-ojciec) oznacza własnego nauczyciela.

xīnfǎ, 心法 – droga (prawo) serca – głębszy sens zawarty w uczonej sztuce walki, przekazywany „z serca do serca” przez mistrza wybranym uczniom.

C.D.N.

Opracował: B.S.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz