Celem zdawania stopni jest danie każdemu uczniowi poczucia, że jego umiejętności wymagane na danym poziomie zostały sprawdzone i uznane przez oficjalnie upoważnionego do tego instruktora.

Uczeń, posiadający dany stopień, ma pewność, że gdy pójdzie na dowolny trening, warsztaty czy seminarium I Liq Chuan na całym świecie, jego poziom umiejętności zostanie tam rozpoznany i uszanowany.

Uczeń I Liq Chuan, pozbawiony tego rodzaju rozpoznania, nie posiadałby autorytatywnej podstawy, by wypowiadać opinie bądź udzielać instrukcji dotyczących tej sztuki.

Instruktorzy naszej Szkoły mają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów do czwartego poziomu uczniowskiego oraz pierwszego poziomu instruktorskiego włącznie.

Egzaminy może zdawać każdy uczeń, będący członkiem CFILCA z odpowiednim stażem treningowym.

Stopnie uczniowskie

Poziomy certyfikacji Minimalne wymogi do ukończenia poziomu Minimalny materiał studiowany na tym poziomie
Uczeń Zarejestrowany uczeń zrzeszonej szkoły I Liq Chuan 15 podstawowych ćwiczeń
1 stopień Minimum pół roku, w tym 50+ godzin Mechanika ciała I Liq Chuan ćw. 1 – 10
2 stopień Minimum pół roku, w tym 50+ godzin Mechanika ciała I Liq Chuan ćw. 11 – 15
3 stopień Minimum pół roku, w tym 50+ godzin Forma 21 I Liq Chuan
4 stopień Minimum pół roku, w tym 50+ godzin Forma Motyla I Liq Chuan
5 stopień Minimum 1 rok oraz zrozumienie koncepcji i filozofii Wirujące Ręce w miejscu – 8 kół, koncepcje i filozofia
6 stopień Minimum 1 rok Wirujące Ręce w Ruchu – 8 kół w różnych zasięgach i sekcjach
7 stopień Minimum 1 rok Lepkie Ręce – Górne
8 stopień Minimum 1 rok Lepkie Ręce – Dolne
9 stopień Minimum 1 rok Lepkie Ręce – styl wolny -w ruchu
10 stopień Minimum 1 rok Chin Na (przechwytujące dłonie)
11 stopień Minimum 1 rok San Shou – metoda wolnej walki
Medytacja i filozofia Minimum 6 lat, 3 stopień oraz satysfakcjonujące zrozumienie medytacji, koncepcji i filozofii Medytacja, koncepcje i filozofia

Stopnie instruktorskie

Uczeń, który zdał egzamin 3 stopnia, może aplikować do programu instruktorskiego; jest to program dobrowolny.

Minimalne wymogi do podjęcia egzaminu Poziomy certyfikacji Minimalny materiał studiowany na tym poziomie
3 stopień 1 stopień instruktorski 15 ćwiczeń podstawowych, Forma 21 z zastosowaniami
4 stopień 2 stopień instruktorski Forma Motyla z zastosowaniami
5 i 6 stopień 3 stopień instruktorski Wirujące Ręce – w miejscu i w ruchu, 8 kół, różne zasięgi i sekcje, Koncepcje i filozofia
7 i 8 stopień 4 stopień instruktorski Lepkie Ręce – Górne i Dolne
9 i 10 stopień 5 stopień instruktorski Chin Na (Przechwytujące Ręce),Wolne Lepkie Ręce w ruchu
11 stopień 6 stopień instruktorski San Shou – metoda wolnej walki
3 stopień oraz medytacja i filozofia Stopień instruktorski – koncepcje medytacji i filozofia Minimum 6 lat systematycznej nauki

Instruktorzy otrzymują uprawnienie do nauczania materiału, który znajduje się w zakresie ich certyfikacji i mogą występować jako certyfikowani instruktorzy.

Źródło: iliqchuan.com
Opracował: Bartosz Samitowski

1 komentuj

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ćwiczeń podstawowych13 punktów struktury10/10Forma 21Forma motylaTrening w parachMechanika ciałaSystem stopniKalama SuttaArtykułyPrzebudzenie i harmonizacja – sztuka Sam ChinaMatryca I Liq […]

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz