4 Stopień I Liq Chuan
Minimum 6 miesięcy regularnego treningu (w tym co najmniej 50 godzin zajęć)

Materiał na egzamin obejmuje Formę Motyla oraz Fa Jing:

 Otwarcie
2. Podwójny Hak
3. Wytarcie i Pchnięcie
4. Lewe i Prawe Pociągnięcie
5. Złapanie i Hak
6. Rozdzielenie
7.  Złapanie i Uderzenie
8. Zaczepienie, Przeniesienie, Cios w Górę i w Dół
9. Odparcie
10. Obrót, Podwójne Uderzenie Prawe i Lewe
11. Ściągnięcie i Rzut Prawy i Lewy
12. Mieląca Dłoń
13. Machnięcie i Pchnięcie
14. Obrót, Bark i Biodro Lewe i Prawe
15.  Nawlekająca Dłoń Lewa i Prawa
16. Wytarcie i Pchnięcie
17. Projekcja w Dół, Złapanie i Kopnięcie
18. Podwójne Uderzenie w przód
19. Zgarnięcie Lewe i Prawe
20. Odparcie
21. Zamknięcie

Ten poziom zawiera również trening generowania Fa Jing (wybuchowej siły) w 3 płaszczyznach: poziomej, przedniej i strzałkowej. Na egzaminie należy zademonstrować ćwiczenia Fa Jing, a także złamać sosnową deskę grubości 2,5 cm ciosem Fa Jing z odległości 10 cm.

Pas 4-go stopnia

Powrót do pełnej listy stopni

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz