5 Stopień I Liq Chuan
Minimum rok regularnego treningu

Materiał na egzamin obejmuje 8 cykli wirujących rąk w miejscu:

Dwa sposoby zmiany koła w wertykalnym i horyzontalnym kręceniu Yin/Yang:
1.
Koło do wewnątrz
2. Koło na zewnątrz
3. Koło zgodne z ruchem wskazówek zegara
4. Koło przeciwne z ruchem wskazówek zegara
5. Koło naprzemienne do wewnątrz
6. Koło naprzemienne na zewnątrz
7. Koło naprzemienne zgodne z ruchem wskazówek zegara
8. Koło naprzemienne przeciwne z ruchem wskazówek zegara

Proces wirujących rąk

Trening wirujących rąk służy nauce połączenia z punktem kontaktu oraz wytwarzania w nim absorpcji i projekcji. Dodatkowo ćwiczy on zdolność rozpoznawania i reakcji na jakości zmian w punkcie kontaktu w odniesieniu do zaangażowanej masy. Cykle obrotów zawierają trzy płaszczyzny, 6 energii i 5 elementów.

1. Przepływ (flow): krążenie by złapać rękę partnera od góry. Górna ręka słucha, dolna inicjuje ruch. Kooperacja w celu kontynuacji krążenia
2. Ściągnięcie (pull): każda strona krąży, by złapać rękę partnera i ciągnie. Obie strony reagują na działanie absorpcją w punkcie kontaktu i zatopieniem
3. Pchnięcie (push): krążenie, by złapać rękę partnera i pchnąć, dokonując projekcji do punktu kontaktu
4. Ściągnięcie i pchnięcie: krążenie, by złapać rękę partnera i odwrócić ruch do pchnięcia. Obie strony reagują na absorpcję i projekcję w punkcie kontaktu.
5. Cztery energie: W trakcie krążenia spotykają się ze sobą przeciwstawne energie w czterech kierunkach: góra i dół, do wewnątrz i na zewnątrz
6. Sześć energii: W trakcie krążenia spotykają się ze sobą przeciwstawne energie 6 kierunków: góra i dół, do wewnątrz i na zewnątrz, do przodu i do tyłu
7. Pięć jakości: Krążenie z zachowaniem cykli 6 energii i wzajemnymi powiązaniami 5 jakości: absorpcji/projekcji, otwarcia/zamknięcia, kondensacji/ekspansji, wklęsłości/wypukłości i 3 wymiarów (rozwijających się w ściągnięciu i pchnięciu)
8. Pięć elementów zastosowania – Ziemia, Metal, Woda, Drzewo i Ogień
9. Osiem kierunków Fa-Jing – w pozycji wertykalnej i horyzontalnej
10. Obijanie kolanami: Od zewnątrz do wewnątrz i z wewnątrz na zewnątrz.

Na egzaminie należy również zademonstrować poziom umiejętności Fa Jing.

Pas 5-go stopnia

Powrót do pełnej listy stopni

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz