Sam F. S. Chin

Biografia

Imię: Chin Fan Siong / Sam F. S. Chin
Imię po chińsku: 曾帆祥
Data urodzenia: 1 sierpnia 1954 r.

Mistrz Sam F. S. Chin jest najstarszym synem twórcy I Liq Chuan, Wielkiego Mistrza Chin Lik Keonga. Urodzony w tradycyjnym chińsko-malezyjskim rodzie praktyków sztuk walki, poświęcił swoje życie na przyjęcie pełnego przekazu sztuki.

Już w młodości Sam Chin wykazał skuteczność stylu na zawodach full contact w Selangorze (Malezja). Aby uniknąć współzawodnictwa z innym uczniem swojego ojca, postanowił wziąć udział w rozgrywkach wyższej kategorii wagowej. Mimo, że był znacznie lżejszy od swojego przeciwnika, zdobył tytuł w wadze superciężkiej.

Klasztor Chuang Yen

Po tym, jak Sam Chin rozpropagował sztukę swojego ojca w Australii, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Następne dziesięć lat spędził nauczając sztuk walki w słynnym klasztorze Chuang Yen w Caramel w stanie Nowy Jork. Monastyczne otoczenie i bezpośredni dostęp i przyjaźń z mistrzami i badaczami Dharmy oraz studia nad tradycją buddyjską pomogły Mistrzowi Sam Chinowi lepiej zrozumieć i zintegrować swoją sztukę walki. W trakcie pobytu w klasztorze głęboko zainspirowały go postaci Wielebnych Ji Ru, Shen-Minga, Achana Tonga i Ruey Teng Chena. Przełomową chwilą było dla Mistrza Sam China uczestnictwo w seminarium o dynamicznej uważności (mindfulness) i świadomości prowadzone przez tajskiego mnicha – Achana Tonga. Mistrz Sam Chin rozwinął umiejętność obserwacji zmian w ciele i umyśle i odnoszenia ich do prostoty i źródłowego podłoża. To zaś zapoczątkowało jego badania nad neutralną drogą, która później stanęła u podstaw ścieżki I Liq Chuan, a później doprowadziła do utworzenia Zhong Xin Dao w 2016. Wgląd ten doprowadził do włączenia filozofii Chan (Zen) do rodzinnej sztuki. Mistrz Sam F. S. Chin zaczął wyodrębniać zasady stylu, opisując przejrzyście zasadnicze elementy mechaniki ciała i doświadczeń zmysłowych oraz ich relacji ze świadomością mentalną.

chiń. „Chan” (Zen)

W trakcie tego okresu Mistrz Sam Chin współpracował blisko z ojcem, by pogłębić swoje zrozumienie. Wspólnie pracowali nad zasadami, nad opisem procesu treningowego i stworzyli Formę 21, Formę Motyla i ćwiczenia podstawowe. Ta współpraca doprowadziła do uznania 42-letniego wówczas Sam China jako posiadacza pełnego przekazu i tytułu Mistrza i współtwórcy I Liq Chuan.

Podczas, gdy niektórzy z dawnych uczniów Wielkiego Mistrza Chin Lik Keonga dalej ćwiczyli wcześniejszą odmianę I Liq Chuan, ojciec z synem wspólnie rozwijali i udoskonalali swoją sztukę rodową. Mistrz Sam Chin stopniowo objął wiodącą rolę w tym procesie.

W sierpniu 2009 roku, w wieku 55 lat, Mistrz Sam Chin został oficjalnie tytułowany Strażnikiem i Dzierżawcą Linii Przekazu sztuki stworzonej przez swojego ojca. Od czasu swojej pracy w klasztorze Chuang Yrn, Mistrz Sam Chin wprowadził praktykę kultywacji uważności do programu I Liq Chuan. Ponieważ aspekt kultywacji uzyskał czołową rolę w programie, nastąpiła zmiana z roli kultywacji jako narzędzia rozwoju sztuki walki do roli sztuki walki jako narzędzia kultywacji. Teraz, w 2016 roku, jest jasne, że ta metoda kultywacji poprzez trening sztuki walki rozwinęła się w dyscyplinę samą w sobie, co doprowadziło Mistrza Sam China do powołania i nazwania tego procesu jako Zhong Xin Dao.

Zhong Xin Dao definiuje i określa przewodnią ideę podejścia Mistrza Sam China. To podejście do nauki i kultywacji, jak i zrozumienia podstawowych zasad ruchu i natury. Chińskie słowo Zhong oznacza środek lub centrum. Xin to serce lub zrozumienie. Dao to ścieżka. Mistrz Sam Chin często mówił o „ścieżce” w poznawaniu głębszych aspektów swojego stylu rodowego. Jego główną intencją było sprawienie, żeby jego uczniowie oraz uczniowie jego uczniów byli w stanie dotrzeć do najwyższego poziomu umiejętności. Jego pasja doprowadziła go do utworzenia Zhong Xin Dao w celu podkreślenia znaczenia tej ścieżki.

Dziś Mistrz Sam F. S. Chin kontynuuje nauczanie za pośrednictwem seminariów organizowanych na całym świecie. Mieszka w Pleasant Valley w stanie Nowy Jork ze swoją żoną.

Tłumaczenia / Interpretacje Zhong Xin Dao

Język chiński jest bogaty w wielopoziomowy symbolizm i znaczenia. Tłumaczenie Zhong Xin Dao jako „Droga Środka” albo „Neutralna Ścieżka” byłoby nadmiernym uproszczeniem. Aby pomóc w zrozumieniu nazwy, przedstawiamy listę możliwych do zastosowania interpretacji:

Zhong – 中 – zhōng

1. centrum, środek, wnętrze, serce
2. centralny
3. wewnątrz, w procesie, w środku, w toku, poprzez
4. umiarkowany, średni, pośredni
5. neutralny
6. trafić (w cel)
7. osiągać
8. trafić w sedno, mieć rację, osiągnąć sukces

Xin – 心 – xīn

1. umysł, serce, duch, dusza, myśl, idea
2. uwaga, umysł, zainteresowanie, intencja
3. serce, wewnętrzne uczucie, emocja, stan emocjonalny
4. całym sercem, uczciwość, czyste serce
5. sympatia, serce, namysł, hojne usposobienie
6. znaczenie, centrum, rdzeń, esencja, odpowiedź (na zagadkę)
7. serce, umysł, rdzeń, duch, witalność, wewnętrzna siła, szpik

Dao – 道 -dào

1. słowo
2. droga, ścieżka
3. metoda, sposób

 

Źródło: iliqchuan.com
Tłumaczenie: Bartosz Samitowski

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz