Każdy uczeń po maksymalnie 3 miesiącach treningu, jeśli chce kontynuować naukę, powinien zapisać się do Chin Family I Liq Chuan Association (CFILCA). Członkowie:

  • Mogą zdawać egzaminy według systemu ILC
  • Otrzymują „paszport” ILC, umożliwiający otrzymanie sporych zniżek na krajowe i zagraniczne seminaria, prowadzone przez Sifu Sam China oraz zaawansowanych instruktorów ILC
  • Otrzymują zniżki na nasze treningi plenerowe i seminaria
  • Stają się członkami międzynarodowej społeczności ILC
  • Płacą składkę członkowską w wysokości 50$ rocznie.

Egzaminy I Liq Chuan:

  • Nadają strukturę treningowi oraz pozwalają zmierzyć postępy
  • Nadają status, honorowany przez wszystkie szkoły ILC na świecie
  • Umożliwiają udział w zaawansowanych treningach
  • Stanowią dodatkową motywację
  • Dają dodatkową satysfakcję z treningu

Posiadacze stopni I Liq Chuan otrzymują specjalny pas oznaczający zdobyty poziom.

Aby dostać formularz członkowski CFILCA, zgłoś się do swojego instruktora.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz