Wprowadzenie do Stylu

I Liq Chuan (dosłownie tłumaczone jako Mentalno-Fizyczna Sztuka Walki) jest sztuką kultywacji świadomości, opartą na zasadach braku uporu i oporu, równowagi yin i yang, jedności i przebywania w chwili obecnej, właściwych Tai Chi i Chan (Zen). Cały wszechświat posiada yin i yang. Gdy siły te są zrównoważone, istnieje harmonia. Uczniowie poznają sztukę poprzez filozofię oraz szereg ćwiczeń, prowadzących do nauki rozpoznania i opanowania przepływu energii wewnętrznej (Chi). Rozwój tych umiejętności wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz odporności i dostarcza umysłowi i ciału całkowitej kontroli, równowagi i świadomości. Dzięki zrozumieniu harmonii (yin i yang) ciała, rozpoznaniu granic struktury i ruchu we wszystkich trzech wymiarach płaszczyzn, uczeń uczy się przekształcać tę wewnętrzną energię w wewnętrzną moc i kumulować Chi. To z kolei wpływa na zasilenie naturalnych ruchów ciała. I Liq Chuan uczy świadomości twojej siły, jej granic oraz optymalnego wykorzystania siły w samoobronie.

Jako styl Kung Fu, I Liq Chuan kładzie nacisk na rozwój wewnętrznej mocy poprzez nastawienie mentalne i świadomość. Trening rozwija umiejętności przylegania i podłączania, wykorzystania energii spiralnej, Chin Na [dźwigni – przyp. tłum.], F’a Jing [wybuchowej mocy – przyp. tłum.], Chi Kungu, a także, co najważniejsze, zintegrowania pełnej świadomości umysłu z chwilą obecną – również w życiu codziennym i w każdej sytuacji. To „wewnętrzne odczucie” jest tym, co rozwijamy jako pierwsze. Wówczas odpowiedni ruch zewnętrzny jest po prostu ekspresją tego rozwiniętego odczucia. Praktykujący I Liq Chuan włączają tę sztukę do życia codziennego tak, by nauczyć się zachowywać świadomość oraz nie krzywdzić siebie i innych. Świadomość, gdy rozwinięta, ujawnia naturę wszystkich rzeczy. Uczeń uczy się więc rozumieć prawo przyczyny i skutku w życiu codziennym i nabywa umiejętności zachowania „właściwego zrozumienia” we wszystkich sytuacjach. Odpowiednia uważność jest stanem umysłu naturalnego, bezkształtnego i obecnego tu i teraz. Jest to stan (Wu Chi) uspokojenia emocji i braku przywiązania do świata fizycznego, przy zachowaniu pełnej jego świadomości.

Źródło: iliqchuan.com
Tłumaczenie: Bartosz Samitowski

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz